Strategie

Veřejná zóna - viz model Občanského klubu - prvky a principy KD a OK jsou téměř totožné dotvořit obrázkem který bude uveden v záhlaví této webové stránky

Ochranná složka Klubového družstva

Domobrana - ve spolupráci s Národní domobranou je realizován ochranný mechanismus klubového družstva 

Domobrana je v analogii s lidským tělem Bílými krvinkami. Nefunkčnost či neexistence bílých krvinek (nástroje-štítu) v krvi člověka činí lidský organismus zranitelným v případě agresivity jiných chaotických (nevědomých) informačních polí.

Bílá krvinka nevyhledává boj, pouze v případě vniknutí a ohrožení agresora zasahuje svým štítem. Nebojuje - ochraňuje.

.