Střediska občanského družstva

Tvůrčí zóna - výrobní střediska - viz model Občanského klubu - prvky a principy OD a OK jsou téměř totožné dotvořit obrázkem který bude uveden v záhlaví této webové stránky

Výrobní střediska slouží k zabezpečení výroby a služeb žádaných členy občanského družstva

Zemědělská výroba

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

Zahradnictví

Stavebnictví

Strojírenství - střediska kovodílen
Dřevovýroba - střediska dřevodílen

Služby - středisko služeb - vstup do aktuální nabídky (odkaz do samostatné části webu s nabídkou aktuálních služeb - průběžně doplňováno) kategorie nabídka výroby a služeb

Nabídka výroby a služeb - katalog nabídek členů OD

Nabídka služeb členů OD

Nabídka výroby členů OD

Hospodářská zóna - obchodní střediska -viz model Občanského klubu - prvky a principy OD a OK jsou téměř totožné dotvořit obrázkem který bude uveden v záhlaví této webové stránky

Obchodní střediska slouží jako prostor sloužící pro směnu výrobků vyrobených prostřednictvím výrobních středisek

Obchod

Tržiště

Výdejny

Domobrana - ve spolupráci s Národní domobranou je realizován ochranný mechanismus klubového družstva 

Domobrana je v analogii s lidským tělem Bílými krvinkami. Nefunkčnost či neexistence bílých krvinek (nástroje-štítu) v krvi člověka činí lidský organismus zranitelným v případě agresivity jiných chaotických (nevědomých) informačních polí.

Bílá krvinka nevyhledává boj, pouze v případě vniknutí a ohrožení agresora zasahuje svým štítem. Nebojuje - ochraňuje.

.