Simulace hospodářského vývoje

Když dnes nic neuděláme, nemůžeme se dozvědět, jaký bude výsledek našeho snažení za rok...

Pokud nezasadíme semínko do připravené půdy, nemůžeme očekávat, že nám něco vyroste a sklidíme úrodu.

Pouze učiníme-li kroky, můžeme zjistit jaký následek bude mít naše konání..

Zde je zviditelněno co se stane, když uděláme kroky uvedené v projektu občanského družstva:

Tak tedy:

Zahájení spolupráce: den A

Jednotlivá střediska, lidé a obsazení, hodiny, vlastní měna. Zacyklování ve vnitroklubovém režimu. Nic neodchází ven, pouze směnou s jinými tvůrci, kteří ctí zásady dobrého hospodáře.

Strategie hospodaření

Hospodářská střediska - seznam + náplň

viz odkaz 

Statistika - útrata za jídlo, loterie, cestování, životní pojištění, PHM atd.


Jak to opět začalo Myšlenkou - kdy datum - mapou KD archa

Odkaz na strukturu - Myšlenkovou mapu KD archa

Jak to vstoupilo do hmoty - datum - naladěnám dostatečného počtu lidí - teď projekt KD Jarilo

.