Projekt Občanské družstvo

O projektu

Občanské družstvo nebo také komunitní družstvo je projektem Hnutí Jarilo.

Projektem občanského družstva je realizována komunitní výpomoc občanů, kteří sdruží finanční prostředky s cílem zajistit majetkové zázemí pro vlastní hospodářskou činnost. 

Účastnit se společného tvoření v rámci vzájemně propojených činností a středisek družstva má  právo každý jeho člen, který je ochoten převzít osobní zodpovědnost za nabízené služby nebo výrobky, které vyrábí nebo nabízí jiným členům družstva (dále jen Družstvo).

Cílem občanského družstva je zabezpečit soběstačnost rodin v něm sdružených

Podmínkou účasti je souhlas s hodnotami občanského družstva a finanční příspěvek na pořízení hmotného majetku, jeho údržbu, opravy a  na zakládání dalších středisek podporujících a rozvíjejících soběstačnost družstevního společenstva.

***

Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno. L. Faierabend

V počáteční fázi je navržen způsob financování nákupu nemovitosti následovně:

(Lze použít v každé obci, kde se najde dostatek občanů, kteří pochopí přesah občanského družstva) 

Tento projekt mimo jiné slouží jako metodická pomůcka pro zájemce o zřízení vlastního občanského družstva.

Nákup hlavní nemovitosti 5,000,000,- Kč

Nákup vedlejší nemovitosti 2.000.000,- Kč

Počáteční investice úprav a oprav před zahájením výroby a spolupráce - 500.000,- Kč

Celkem vstupní investice: 7,500,000,- Kč

Doporučený počet přispivatelů - účastníků (členů/rodin) - 500

Průměrný podíl na účastníka (7.500.000/500) - 15.000,- Kč

Využití nemovitého majetku

1. Provoz jednotlivých středisek - např. Dílny dřevo, kovo, opravárenské středisko, obchodní, klubové tržiště - s přesahem nabídky osobního tvoření a umu, školení, zázemí pro pěstování přísadby - zahradnictví, tvůrčí dílny a škola tvoření atd.

2. Vedlejší nemovitost - sdílená dílna, sdílený sklad, hmotné rezervy atd.

rozpracovat a zviditelnit jednotlivé možnosti, které nabízí jednotlivá střediska - např. počet účastníků (pracovníků) pro zahradnictví - + časová náročnost - sezónní vlivy - respektovat práci ve dne. Noc je určena k odpočinku. Techniku využívat s ekologickým přístupem k Zemi atd.

Osoby a obsazení

Počet tvůrců v zahajovací fázi na zásadní střediska - Rostlinná a živočišný výroba

- dílny - využít občanských forem spolupráce

- zahradnictví

- výuka - praktické dovednosti, výroba nábytku, keramiky - pro zabezpečení soběstačnosti ve všech ohledech.

Minimalizace plastů a neekologických obalů a materiálů.

Proč. 

Možnosti využití 

Financování

Osoby a obsazení

Nákup hlavní nemovitosti 5,000,000,- Kč

Nákup vedlejší nemovitosti 2.000.000,- Kč

Počáteční investice úprav a oprav před zahájením výroby a spolupráce - 500.000,- Kč

Celkem vstupní investice: 7,500,000,- Kč

Doporučený počet přispivatelů - účastníků (členů/rodin) - 500

Průměrný podíl na účastníka (7.500.000/500) - 15.000,- KčZákladní informace o družstvu - návrh investic a financování

Základní informace

Pořadí

Popis

Předpoklad/Aktuálně

Doporučení

1.

Počet členů - doporučený počet přispivatelů - účastníků (členů/rodin)

(není omezen)/0

max 500

2.

Cílová částka sdružených finančních prostředků

7.500.000,- Kč

bez omezení

3.

 - z toho nákup hlavní nemovitosti

5.000.000,- Kč

4.

 - z toho nákup vedlejší nemovitosti

2.000.000,- Kč

5.

 - z toho počáteční investice úprav a oprav před zahájením   výroby a spolupráce

500.000,- Kč

Způsob financování

Pořadí

Popis

Předpoklad/Aktuálně

Doporučení

1.

Počet členů - doporučený počet přispivatelů - účastníků (členů/rodin)

(není omezen)/0

max 500

2.

Podíl na jednoho člena (7.500.000/500)

15.000,- Kč

bez omezení

Pro zabezpečení nákupu (pořízení) nemovitosti je potřeba zajistit potřebný počet zájemců o účast v občanském družstvu.

Po vybrání cílové částky, je tato převedena na depozitní účet vlastníka nemovitosti. Úhrady jsou prováděny na zvláštní účet k tomu určený nebo formou hotovostní platby a její následné uložení na depozitní účet prostřednictvím správce vkladu.

Správce vkladu je jmenován zakládajícími členy občanského družstva. Minimální počet zakládajících členů jsou 2.

Způsob úhrady družstevního podílu se odvíjí podle druhu investice a finanční náročnosti na pořízení majetku.

Pořízený majetek není ve spoluvlastnictví klubových členů, ale je evidován jako majetek se skupinovou účastí, bez možnosti jeho zadlužení a zástavy ve prospěch třetích stran.

V počáteční fázi je navrženo vlastnictví ve formě Svěřenského fondu (dále jen SF). Více o SF zde.

Majetek slouží pro zřízení hospodářských středisek - seznam navržených středisek (způsobu využití majetku) je uveden v četně podrobného rozpisu ZDE.

Např. Středisko obchodní je podobné vlastní prodejně, kde však mohou odebírat výrobky a služby pouze kluboví členové, kteří souhlasí s hodnotami klubu a se zřizovací listinou občanského družstva. 

Zřizovací listina občanského družstva je vytvořena jako mimoinstitucionální listina, která není podřízena žádné státní či nadnárodní instituci ani státním ani nadnárodním zákonům. Má statut občanské ústavy, která platí pro vědomou skupinu občanů nebo společenstva občanů.

Občanské družstvo je autonomní povahy a řídí se výhradně vlastními pravidly.

Občanské družstvo pro směnu vlastních výrobků a služeb používá klubové směnné poukazy. Více o směnných poukazech ZDE

.